Portfolio

Filmy promocyjne i reklamy

Produkcja billboardu i zakup czasu antenowego

Film do TVMarketu w Korei Poł.

Film promocyjny na rynki zagraniczne

Reklama emitowana na antenie telewizyjnej i w kinach

Animacja do emisji na monitorach w środkach komunikacji miejskiej

Animacja na ekspozycję targową

Reklama do emisji w kinach

Animacja do emisji w internecie